Thực Đơn


Menu A La carte (sân vườn)

  1. Menu chi nhánh Thủ Đức
  2. Menu chi nhánh Hoàng sa – Phan xích Long

Menu Hầm Rượu (Phòng Vip)

  1. Menu phòng Vip chi nhánh Thủ Đức
  2. Menu phòng vip chi nhánh Hoàng Sa – Phan Xích Long

Menu Đặt Tiệc

  1. Menu Đặt Tiệc